Lai rezervētu restorāna apmeklējumu, lūdzam aizpildīt rezervācijas formu. Rezervācija tiks apstiprināta pa norādīto tālruni vai e-pastu 24 stundu laikā.

Galdiņa rezervācija

 

Drošības pārbaude

Individuālas un grupu rezervācijas pieņemam arī pa tālruņiem: +371 67315050, +371 29554605, vai e-pastu: cemodans@restoranscemodans.lv.